Kahraman Yağ

Zeytinin Tarihçesi

Akdeniz uygarlığının sembolü olan zeytin ağacı , tarih boyunca bu bölgede kurulan tüm uygarlıkların temelini oluşturmuştur.Zeytinin anavatanının ve gen merkezinin Güneydoğu Anadolu olduğu eskiden beri bilinmektedir.Sonyıllardaki çalışmalarda Hatay, Kahramanmaraş ve Mardin şeridinde zeytin ağacının en alt türüne rastlanılmış olması bu yargıyı kesinleştirmektedir.Güneydoğu Anadolu da ilk yerleşimini tamamlayan zeytin , Batı Anadoluya ve oradan da Ege adaları yolu ile Yunanistan , İtalya , Fransa ve İspanyaya kadar uzanmıştır.Sicilya yolu ile Kuzey Afrikaya sıçrayan zeytin , Güneydoğu Anadoludan çıkarak Suriye ve Mısır üzerinden ilerleyen ikinci kol ile birleşmiş ve böylece Akdenizin tüm güney kıyılarına yayılmıştır.Bir üçüncü kol da Irak ve İran üzerinden Afganistan ve Pakistana kadar ilerlemiştir.16 . Yüzyılda İspanyollar tarafından Güney ve Kuzey Amerikaya götürülmesi ile zeytinin dünyadaki yayılışı tamamlanmıştır.